Frågor & Svar

Hur räknas en merit på Mock Trial?
Start på Mock Trial påverkar inte klasstillhörighet.
Tabellen på inbjudan är det som gäller.

Måste nkl hunden sitta och titta och vänta på de andra hundarna?
Nej.
På varje station kommer det att finnas en uppgift som är en nkl-uppgift. Det är alltid första uppgift. Om nkl-hunden gör denna så kan den därefter kopplas och lämna sin plats.
Om laget väljer annat ekipage till denna uppgift så måste nkl-hunden kvarstanna under hela lagets uppgift.

Kommer det vara olika uppgifter beroende på vilken klass man startar? Eller kommer det vara samma uppgifter oavsett om man är 4 ökl och 1 nkl / 3 ekl 1 ökl och 1 nkl?
Varje station kommer att ha samma upplägg oavsett hur lagets sammansättning ser ut med ökl- och ekl-hundar.

Kommer man själv kunna välja vilken uppgift vilken hund får göra?
Ja.
Dock skall laget innan ha bestämt vem som ska göra vad. Då man går in på stationen går man till den startplats laget bestämt och sedan skall uppgifterna lösas i den ordningen.
Laget har fått information innan om vad det är för uppgifter som skall lösas.

Vilka regler kommer att tillämpas på Lag-SM?
Riktlinjer och Anvisningar för Working-Test daterade 2017-03-01 kommer att tillämpas så långt det går. Vissa undantag kan komma att ske för att kunna genomföra tävlingen såsom en lagtävling.

Vad gäller beträffande klassindelning, Lag-SM och fortsatt tävlande på vanligt WT?
Lag-SM har ju ingen startklass utan här väljer laget vilken uppgift varje hund gör.
Oavsett vilka uppgifter en hund gör på Lag-SM så påverkar det inte ert fortsatta tävlande på WT beträffande klassindelning.

Kan en förare starta med 2 hundar i laget?
Svaret är JA. Men man ska vara medveten om vad det innebär att starta två hundar.
Varje hund har ju en uppgift och skall placeras vid sin startpunkt. Uppgifterna löses med nkl-uppgiften först och sedan i ordningen station 2-3-4-5. Samtliga hundar förutom den som löser nkl-uppgiften skall sitta okopplade under hela lagets arbete. Det innebär att om man har två hundar kan man behöva lämna en hund ensam när man jobbar med den andra.

Vilka WT skall man räkna som meriterande enligt listan på inbjudan?
De WT som man skall räkna är de som omfattas av Anvisningar och Riktlinjer för WT.
I §2 i Riktlinjerna står det att de omfattar WT som anordnas av SSRK vilket innebär avdelningar och rasklubbar.
Andra WT såsom kennelträffar eller privata WT omfattas således ej när det gäller Lag-SM.